Välkommen till studien Utvärdering av Bostadsförsöket 2021

Här hittar du information om studien och om vad det innebär att delta.

Om du vill vara med behöver vi först veta din epostadress så att vi kan kontakta dig för deltagande i en andra uppföljande webbenkät efter din medverkan i Bostadsförsöket 2021.

Vi behöver också ditt samtycke som du ger oss genom att i rutorna här nedanför fylla i 'Ja' och därefter trycka på 'Submit' för att bekräfta.

Då kommer du till själva enkäten som tar cirka 10 minuter att besvara.

OBS! För att ångra dina svar tryck på den blå texten 'reset' intill det svar som du har angett.

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.